Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

pn. drukarniakolekcjonerska.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.drukarniakolekcjonerska.pl.

Przed zamówieniem ze Strony jakichkolwiek Produktów należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

Zamawiając którykolwiek z Produktów Sprzedawcy/Przedsiębiorcy prezentowany na stronie internetowej, Kupujący zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu, postanowienia Regulaminu stają się wówczas dla Kupującego wiążące i możliwe jest dokonanie transakcji.

 

§ 1.

Sklep Internetowy działający pod nazwą drukarniakolekcjonerska.pl oferuje produkty zamieszczone na stronie internetowej www.drukarniakolekcjonerska.pl i prowadzi sprzedaż detaliczną ww. produktów.

§ 2.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego pn. drukarniakolekcjonerska.pl.
 3. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 6. Oferta – Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny (stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego).

§ 3.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu.
 2. Ograniczenie dostępu Klienta do dokonywania zamówień może nastąpić w szczególności, gdy Klient podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach strony internetowej usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie oraz korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4.

Umowa sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy dokonać wyboru towaru i ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie, poprzez dodawanie towarów do koszyka.
 2. Realizacja zamówienia jest poprzedzona wypełnieniem formularza zamówienia udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego poprzez:-         Podanie informacji, jakie znajdą się na wydrukowanej karcie,-         Dodanie fotografii w formie załączonego pliku,-         Wskazanie danych osoby Zamawiającej,-         Adres dostawy,-         Określenie sposobu dostawy i płatności,-         Wyboru towaru/produktu oferowanego przez Sklep internetowy.
 3. Warunkiem dokonania zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu i zapoznanie się z jego treścią.
 4. Zamówiony towar jest zindywidualizowany na życzenie i w sposób określony przez Klienta.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość podanych danych przez Klienta, ale ma możliwość odmowy realizacji lub wstrzymania zamówienia, gdy działanie klienta jest niezgodne z prawem lub narusza prawa osób trzecich.
 6. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru, czy kontynuacji zakupów. Zakończenie czynności związanych z dokonaniem zamówienia i po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, a w dalszej kolejności na stronie zamówienia będzie widoczne podsumowanie złożonego Zamówienia ze wskazaniem informacji następujących:a)    przedmiotu zamówienia,b)    ilości zamówionych towarów,c)    jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów,d)    kosztów dostawy ,e)    metody płatności,f)    sposobu i czasu dostawy.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, które potwierdzają zawarcie umowy. Potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz rachunku lub faktury VAT.

§ 5.

Dostawa i czas realizacji

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, za pośrednictwem doręczyciela wskazanego przez Klienta.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych licząc od daty zaksięgowania przelewu. Czas dostarczenia przesyłki na terenie Polski wynosi do 3 dni licząc od dnia wysłania towaru.

§ 6.

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:-         przelewem na numer konta bankowego sklepu internetowego

§ 7.

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22

Kodeksu Cywilnego, za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.

 • Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku zaistnienia wad rzeczy sprzedanej i jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego (w formie elektronicznej lub pisemnej ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, rodzaju i daty wystąpienia zakłócenia w funkcjonowaniu sklepu). Klient ma prawo do zwrotu lub wymiany towaru, a także obniżenia ceny, według wyboru.

 

§ 8.

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem nastąpi na zasadach ogólnych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:-         Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. t.j. z 2014 r., poz. 121, ze zm.);-         Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827); –         Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. t.j. z 2013 r., poza. 1422, ze zm.);
 3. Akceptując regulamin Sprzedającego, Kupujący oświadcza, że zgodnie z obowiązującym prawem nie może i nie będzie posługiwał się zakupionymi kartami jako dokumentami tożsamości gdyż jest to zabronione.
 4. Sklep drukarniakolekcjonerska.pl informuje, iż sprzedawane karty nie są dokumentami tożsamości, nie noszą żadnych znamion dokumentów i są od nich różne graficznie.
Za ewentualne posługiwanie się nimi nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.
Jeżeli nie znalazłeś poszukiwanego produktu w powyższej ofercie skontaktuj się z nami a będziemy mogli przygotować go specjalnie dla Ciebie!

DOKUMENTY BEZ ZALICZEK W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA!
Gwarantujemy możliwość sprawdzenia zawartości przed zapłatą!
* Dokumenty kolekcjonerskie wykonane w naszej firmie charakteryzują się najwyższą jakością wykonania i odwzorowaniem detali 1:1, dzięki czemu bez obaw wysyłamy przesyłki za pobraniem z możliwością otwarcia przed odbiorem.
* płatność za pobraniem dostępna wyłącznie na terenie kraju.
SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

Zastanawiasz się dlaczego powinieneś wybrać właśnie nas?

Dlaczego warto u nas zamówić?

Sprawdź co nas wyróżnia wśród innych:

Atrakcyjny i przejrzysty cennik

Dokładamy wszelkich starań aby ceny naszych produktów były najbardziej konkurencyjne spośród sklepów z dokumentami kolekcjonerskimi! U nas nie znajdziesz dodatkowych dopłat - cena widoczna to cena do zapłaty.
Na dodatek przy stałej współpracy zapewniamy korzystne rabaty!

Pełna satysfakcja gwarantowana

Zadowolenie naszych Klientów jest dla nas priorytetem.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że zadowoleni Klienci oznaczają długoterminową współpracę z korzyścią dla obu stron oraz dalsze polecenia.

Błyskawiczna realizacja zamówień

Czas to pieniądz. Staramy się zrealizować Twoje zamówienie jak najszybciej, oszczędzając Twój cenny czas.
Dlatego 99% zamówień wysyłamy w przeciągu 24 godzin od złożenia zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze lub od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie bankowym w przypadku wysyłki zagranicę.

Dbamy o wspólne bezpieczeństwo

Przy wysyłce zwracamy szczególną uwagę na dyskrecję - paczki pochodzące od nas nie są jakkolwiek oznaczone naszym logo lub informacją o ich zawartości.
Gwarantujemy objęcie poufnością wszelkich informacji otrzymanych od Klienta w trakcie realizacji zamówienia, a także bezzwłoczne ich usunięcie po wysyłce.

Chcesz zobaczyć jak się prezentują nasze dokumenty kolekcjonerskie?

Galeria zdjęć

Dowód osobisty kolekcjonerski
Dowód osobisty kolekcjonerski
Dowód osobisty kolekcjonerski
Dowód osobisty kolekcjonerski
Dowód osobisty kolekcjonerski
Nowy dowód kolekcjonerski
Nowy dowód kolekcjonerski
Nowy dowód kolekcjonerski
Prawo jazdy kolekcjonerskie
Prawo jazdy kolekcjonerskie

Karta plastikowa PVC

Standard CR80 (85,6*54mm) dokładnie taki jak w oryginale.

Najwyższa jakość wykonania

Drukujemy na najlepszych drukarkach Datacard (rozdzielczość wzorów i druku wynosi min.600dpi).

Hologram, znaki Braille'a, tarka

Do druku używamy większości dostępnych technik, dlatego tak trudno je odróżnić od pierwowzorów!

Dokładna kolorystyka

Perfekcyjne odwzorowanie barw to nasza cecha charakterystyczna!

Dokument kolekcjonerski na zamówienie
Najwyższa jakość
Karty kolekcjonerskie
Błyskawiczna realizacja
Dowód kolekcjonerski według zamówienia
Niezawodna obsługa klienta